Opis zajęć

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych Maluchów!

Felinoterapia – zajęcia  zooterapeutyczne z pomocą  kotów terapeutycznych. Stymulują dotyk, wzrok, zapach dzieci,  wyciszają emocje, relaksują, uczą opiekuńczości, pozwalają na wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata.

 

Sensoplastyka – zajęcia plastyczne, podczas których wykorzystuje się artykuły spożywcze do produkcji mas plastycznych, farb. Dzieci podczas zajęć samodzielnie wytwarzają potrzebne im materiały plastyczne bez użycia środków chemicznych. Sensoplastyka rozwija kreatywność i wyobraźnię dziecięcą, nie  szkodzi zdrowiu, dostarcza stymulacji do rozwoju i świetnej zabawy.

 

Warsztaty teatralne – dzieci uczą się wykorzystywania różnych materiałów do produkcji kukiełek, lalek, przygotowują przedstawienia, inscenizację. Rozwijają umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach, oswajają z występami, rozwijają swoje zdolności aktorskie i recytatorskie oraz  zainteresowania.

 

Warsztaty taneczne – zajęcia muzyczno – ruchowe, podczas których uczestnicy poznają podstawowe kroki i układy taneczne. Rozwijają sprawność fizyczną, zdolność orientacji w schemacie ciała oraz płynność ruchów.

 

Zajęcia szachowe – zajęci dedykowane starszym przedszkolakom. Podczas spotkań szachowych dzieci poznają arkana gry w szachy,, opanowują w coraz lepszym stopniu technikę tej gry. Uczą się radzenia sobie z emocjami podczas odnoszenia sukcesów i porażek.