Godziny otwarcia

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od 1 września do 31sierpnia oraz pełni dyżur wakacyjny od 1 lipca do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku w godz. od 5.30 do 17.00. Przedszkole nie funkcjonuje w Święta  i dni ustawowo wolne  od pracy oraz w trakcie przerw ustalanych przez Dyrektora.

 

Numer telefonu do Placówki: 530-527-027