Realizacja Podstawy Programowej MEN

Przedszkole realizuje Program Wychowania Przedszkolnego Nasze Przedszkole autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby- Żabińskiej.
Program uwzględnia zmiany w prawie oświatowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Realizujemy również Roczny Plan Pracy Przedszkola  "Norlandia Quest" mający na celu:

  • zdobywanie i poszerzanie wedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym,
  • zdobywanie wiadomości i umiejętności na temat ochrony roślin i zwierząt,
  • kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu.