Pracownicy

Administratorzy

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Norlandia Kęty

Iwona Bieniek

Pozycja: Brak

pomoc nauczyciela

Paulina Biskup

Pozycja: Nauczyciel nauczania początkowego

nauczyciel - grupa "Motylki"

Inez Kszczot

Pozycja: Pracownik pedagogiczny

psycholog

Paulina Łyczko

Pozycja: Pracownik pedagogiczny

pedagog specjalny - terapeuta autyzmu, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

Anna Ponikiewska

Pozycja: Pracownik pedagogiczny

pedagog specjalny - surdopedagog

Marta Dźwigaj

Pozycja: Pracownik pedagogiczny

rehabilitant, terapeuta SI

Barbara Olejarz

Pozycja: Asystent nauczyciela

asystent nauczyciela - grupa "Żabki"

Katarzyna Dybał

Pozycja: Nauczyciel

nauczyciel - grupa "Słoneczka"

Anna Babińska

Pozycja: Nauczyciel

nauczyciel współorganizujący kształcenie w grupie integracyjnej "Słoneczka", logopeda, terapeuta WWR

Marzena Nagi

Pozycja: Nauczyciel

nauczyciel - grupa "Słoneczka"

Natalia Rajda

Pozycja: Nauczyciel

Gabriela Nowak

Pozycja: Nauczyciel

nauczyciel współorganizujący kształcenie w grupie integracyjnej "Żabki"

Anna Syga

Pozycja: Nauczyciel

nauczyciel - grupa "Żabki", pedagog specjalny

Anna Burczak

Pozycja: Nauczyciel

nauczyciel współorganizujący kształcenie w grupie integracyjnej, p.o. z-cy dyrektora przedszkola

Ewa Czerniawska

Pozycja: Dyrektor
573 975 523
ewa.czerniawska@norlandia.com

dyrektor przedszkola, pedagog specjalny, terapeuta WWR